Secure CakePHP Salt and Cipher Seed Generator

Last thursday I was working on a little project and I wanted to create an easy way for people that follow my workshop to implement a strong and secure salt and cipher seed for their instances of CakePHP. Therefore I made a small website that generates the entire code for you, making it just a matter of copying and pasting the code. Go to http://cakephp.thomasv.nl to see it in action.

CakePHP 2.8.x: Storing Sessions in the Database Revisited

Preface

A while back in January 2013, I wrote an article on how to store CakePHP’s sessions in the database, instead of using PHP as the session handler. Recently I received a question if it would be possible to expire (delete) all of a user’s sessions except the current one. It made me look back at the code I wrote in 2013 and I wondered if I could do better than I did before.

Summary

In this article, I cover how to setup CakePHP 2.8.x (the version is important, because of a bug fix that was necessary to make it work!) to use sessions stored in the database. I answer the question if it is possible to delete a user’s old sessions except the current one too. I also include an updated version of my previous attempt of retrieving online users. I placed all the code used on github for easy viewing.

Lees verder CakePHP 2.8.x: Storing Sessions in the Database Revisited

Arduino energiemeter: Hardware en Setup; What does this button do?

Wie houdt er van slagroomtaart? Met zo’n geheel ongerelateerde vraag open ik hierbij deze blogpost, ’t is altijd lastig een goed begin te kiezen :P. In een eerdere blogpost heb ik al gezegd dat ik uitgebreider in zou gaan op de Arduino Yún die ik heb waarmee ik het stroom energieverbruik wil gaan meten. Dit is het eerste deel van een vierdelig en dus stuk uitgebreidere blogpost. Een overzicht van wat is en wat komen gaat:

  • Arduino energiemeter: Hardware en Setup; What does this button do?
  • Arduino energiemeter: Arduino software; Do you even I/O?
  • Arduino energiemeter: Python software; The snake that stores the data.
  • Arduino energiemeter: Visualisatie; Graphics and Charts baby!

Het verhaal is met opzet verdeeld in vier verschillende stukken. Als schrijver is het makkelijker, omdat ik nu niet in eens een heel groot stuk tekst hoef te gaan tikken. Als lezer is het fijner, omdat je nu niet in eens een heel groot stuk tekst hoeft te lezen.

Lees verder Arduino energiemeter: Hardware en Setup; What does this button do?

E-mail versturen met Python en Gmail

Ik heb afgelopen weekend een mooie Arduino Yún binnen gehad waarover binnenkort een uitgebreidere post volgt. Met deze Arduino wil ik het stroomverbruik gaan meten. Wat de Arduino Yún zo bijzonder maakt is dat het een mix is van een processor die de Arduino omgeving draait en een processor die een Linux omgeving draait. Het voordeel hiervan is dat je als gebruiker niet gelimiteerd wordt door de beperkte hoeveelheid geheugen die je hebt aan de Arduino kant. Nee echt, 28KB voor een sketch is gewoon niet voldoende als je complexe taken uit probeert te voeren. Met de Yún heb je nog steeds dat probleem, maar kan je dat omzeilen door code op de linux kant uit te voeren (en eventueel data aan die code mee te geven!). Nog mooier is het als je een lekker groot micro-sd kaartje – ja dat klinkt raar – eraan toevoegt en je de Linux root daarop draait. Zo krijg je nog eens extra, zelf aan te geven hoeveel, ruimte.

Dat was wel zo’n beetje het globale inleidende verhaal, maar wat heeft dit dan te maken met de titel van deze post? Nou, dat zit zo: ik wil als een soort activiteitrapport elke x periode een update met betrekking tot de verkregen data naar mijn eigen e-mail adres verzenden. Een sommatie van verbruik, gemiddeld verbruik, dat soort ongein. Aangezien ik Gmail al vaker als SMTP server gebruik voor “huishoudelijke” taken zoals het voltooien van een download door mijn fileserver wilde ik daar ook nu weer gebruik van kunnen maken. En uiteraard biedt dat prachtige Python gewoon een library voor SMTP! Een voorbeeld van hoe je een email verzend met Python (snippet, aanpassen voor productie gebruik 😉 ):


## Geweldig, een ingebakken library! Importeren die shit
import smtplib

## variabelen initialiseren
vanEmail = 'van.emailadres@gmail.com'
naarEmail = 'naar.emailadres@gmail.com'
onderwerp = 'Gewoon, zomaar'
txtBericht = "\r\n".join(["From: " + vanEmail, "To: " + naarEmail, "Subject: " + onderwerp, "", "Berichtje!"])
gebruikersnaam = vanEmail ## hoeft niet gelijk te zijn!
wachtwoord = '123dachthetniet'
server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com:587') ## TLS
server.ehlo() ## functionaliteit van server ophalen
server.starttls() ## TLS connectie beginnen
server.login( gebruikersnaam, wachtwoord ) ## obviously
server.sendmail( vanEmail, naarEmail, txtBericht ) ## MAIL MOTHERF*CKER!
server.quit() ## wel zo netjes om de verbinding te verbreken

Het bericht kan je uiteraard vervangen door (valid) (X)HTML (en css) met misschien zelfs template + variables (whatevs) in plaats van een plain text bericht zoals hier, maar het gaat om het idee. Na wat research blijkt dit toch niet zo eenvoudig als wat ik zei, hier is een voorbeeld hoe je wél HTML als bericht kan versturen.


import smtplib

## Toevoegen bovenaan je bestand bij import
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText

## variabelen initialiseren
vanEmail = 'van.emailadres@gmail.com'
naarEmail = 'naar.emailadres@gmail.com'
onderwerp = 'Gewoon, zomaar'

txtBericht = MIMEMultipart('alternative')
txtBericht['From'] = vanEmail
txtBericht['To'] = naarEmail
txtBericht['Subject'] = onderwerp
txtBericht.attach( MIMEText( '<h1>Berichtje!</h1>', 'html') )

gebruikersnaam = vanEmail ## hoeft niet gelijk te zijn!
wachtwoord = '123dachthetniet'
server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com:587') ## TLS
server.ehlo() ## functionaliteit van server ophalen
server.starttls() ## TLS connectie beginnen
server.login( gebruikersnaam, wachtwoord ) ## obviously
server.sendmail( vanEmail, naarEmail, txtBericht.as_string() ) ## MAIL MOTHERF*CKER!
server.quit() ## wel zo netjes om de verbinding te verbreken

Zodra ik alle onderdelen binnen heb, en daarmee bedoel ik uiteraard de sensoren die omdat alles zo goedkoop mogelijk moest uit China komen, ga ik na veel gekloot en documentatie er een mooie blogpost van maken, hopelijk zelfs met een impressie van de werking!

Cheerio

NoSQL-databases

Inleiding

Als we het over databases hebben dan verwijst men vrijwel altijd naar relationele databases. Voor het relationele model in 1970 bedacht werd waren er andere vormen van elektronische databases.

Relationele databases zijn de standaard geworden omdat bij dit model de opbouw en organisatie los staan van de manier van opslag: gegevens worden op een gestandaardiseerde manier opgeslagen buiten de applicatie die de gegevens gebruikt. Dit maakt de databases meer toekomst bestendig omdat de manier waarop de data gebruikt wordt kan veranderen dan waar de data in eerste instantie voor opgeslagen is.

Toch is het relationele model niet overal geschikt voor. Wanneer men met grote hoeveelheden data werkt of gegevens serveert onder hoge druk merkt men al snel op dat relationele databases hier niet in uitblinken, tenzij fors geïnvesteerd wordt in de onderliggende hardware. Maar hardware die 2x zo snel is in theorie schaalt niet 2x zo snel mee in praktijk. De performance van het systeem is niet lineair evenredig met de snelheid van de onderdelen.

In sommige gevallen is een relationele database gewoonweg niet nodig, bijvoorbeeld omdat informatie helemaal geen relatie met iets heeft en dus maar op één manier opgeslagen wordt. Of als er geen complexe queries op de data uitgevoerd hoeven te worden. In weer andere gevallen biedt een relationele database niet genoeg functionaliteit, bijvoorbeeld bij het leggen van een groot aantal verbanden tussen punten.

NoSQL-databases zijn ontwikkeld om in te springen waar SQL niet praktisch is. NoSQL is ten eerste een verwijzing naar SQL, een door IBM ontwikkelde taal voor het werken met gegevens binnen een relationele database. Voorbeelden van database software die zwaar op SQL leunen zijn o.a. MySQL – de meest gebruikte web database -, Microsoft SQL Server, Oracle Database en PostgreSQL.

De No in NoSQL verwijst niet naar geen zoals velen denken maar naar not only. Hiermee wordt bedoeld dat relationele databases niet overal voor geschikt zijn. Er is daardoor ook geen complete definitie van NoSQL-databases omdat er veel verschillende gebieden zijn waar verschillende NoSQL oplossingen uit voortgekomen zijn. Er is echter wel één eigenschap die NoSQL-databases verenigt: ze verschillen op een of meer punten van traditionele relationele databases.

Lees verder NoSQL-databases

[Update] Hoogtekaart in kleur

Een “kleine” update. Na wat fine tuning en een zeer passende methode om kleuren weer te geven in plaats van grijswaarden is hier het volgende resultaat behaald met de hoogtedata van Rotterdam:

Hoogtekaart Rotterdam in kleur

Download hier de kaart op volledige resolutie [22528×9728@72MB]: Hoogtekaart Rotterdam in kleur

Update van 19-03-14

Na wat rondvragen heb ik een voor de hoogte betere verdeling van kleurwaarden gevonden. Enig nadeel is dat deze verdeling ervoor zorgt dat minieme verschillen in hoogte (in termen van kleiner dan halve meters) nu vaak niet meer zichtbaar is. Waar voorheen gewerkt werd met een formule om de RGB waarden aan de hand van de hoogte te berekenen, heb ik deze render laten uitvoeren met een zogenaamde Look Up Table voor de kleurreferenties welke overeenkomt met die van het AHN. Laat maar weten wat jullie er van denken.

Hoogtekaart Rotterdam in Kleur

Download hier de kaart op volledige resolutie [22528×9728@48MB]: Hoogtekaart Rotterdam in kleur volgens AHN

[Update] RD coördinaten omzetten naar WGS84 coördinaten

Het volgende stuk code hieronder leek me wel handig te delen, deels omdat ik het vast nog wel vaker nodig ga hebben maar ook omdat anderen er misschien ook wel baat bij hebben uiteraard. De code is geschreven in python maar elke gangbare programmeertaal zal zich er wel voor lenen om iets vergelijkbaars ervan te maken.

Lees verder [Update] RD coördinaten omzetten naar WGS84 coördinaten

CakePHP RESTFul Routes – Basics

Introduction

In my opinion, CakePHP is a well equipped framework for building web applications. In this article I will try to explain how I overcame certain obstacles challenges when dealing with CakePHP and RESTFul Routes. For this article I used CakePHP v2.4.3 with a slight alteration to the core code => will be fixed in 2.4.4.

Lees verder CakePHP RESTFul Routes – Basics

Van algoritme naar afbeelding [Gigapica]

Kaart Rotterdam Hoogtedata klein

Voor de minor die ik volg moest nog maar een stukje voltooid worden om deze af te ronden, namelijk het werken met Hadoop MapReduce om een grote hoeveelheid data (ongeveer 77 miljoen gemeten punten aan hoogtedata) om te zetten naar een betekenisvolle visualisatie.

Zie hierboven het resultaat (statisch, non Google Maps style). Om het resultaat op de juiste resolutie te zien klik je op bovenstaande afbeelding of volg je deze link: Giga Rotterdam. Let wel, de afbeelding is enorm dus laden kan even duren! Mocht het openen in de browser niet lukken, probeer dan de afbeelding te downloaden [rechtermuisknop op link => opslaan als]

Parsing HTML in a nutshell

Ever wanted to get data from a particular webpage / service but they don’t have an API available for the public? You really want to use the data for whatever reason floats your boat? If so, what you will be wanting to do is crawl the webpage and gather all the data you need.

For this tutorial we’re going to parse HTML data via the Simple HTML DOM Parser PHP script. What it does is fetch all the contents of a webpage and makes it searchable with CSS like selectors. You can find the source for this gem right here at sourceforge.net. All we need is the simple_html_dom.php script, everything else is example data.

We’ll work with the following scenario: I want to fetch all the articles from, in my case, the homepage of NetTuts+ so I can email them to myself every morning (via a cronjob). When I open my email I want to see the title of the post, the permalink to the post and the thumbnail that goes with each post. I will not cover the email part in this tutorial because it falls out of scope.

Lees verder Parsing HTML in a nutshell