[Update] RD coördinaten omzetten naar WGS84 coördinaten

Update

Een nettere versie van onderstaande code staat op GitHub: https://github.com/thomasvnl/rd-to-wgs84

//

Het volgende stuk code hieronder leek me wel handig te delen, deels omdat ik het vast nog wel vaker nodig ga hebben maar ook omdat anderen er misschien ook wel baat bij hebben uiteraard. De code is geschreven in python maar elke gangbare programmeertaal zal zich er wel voor lenen om iets vergelijkbaars ervan te maken.

import math
class Converter:
  RDOriginX = 155E3
  RDOriginY = 463E3
  GpsOriginLat = 52.1551744
  GpsOriginLon = 5.38720621
  def __init__(self):
    self.lat = []
    self.lon = []
    for i in range(0,11):
      self.lat.insert(i, [])
      self.lon.insert(i, [])
      self.lon.insert(i+1,[])

    ## Latitude calculation
    self.lat[0] = [0,1,3235.65389]
    self.lat[1] = [2,0,-32.58297]
    self.lat[2] = [0,2,-0.2475]
    self.lat[3] = [2,1,-0.84978]
    self.lat[4] = [0,3,-0.0665]
    self.lat[5] = [2,2,-0.01709]
    self.lat[6] = [1,0,-0.00738]
    self.lat[7] = [4,0,0.0053]
    self.lat[8] = [2,3,-3.9E-4]
    self.lat[9] = [4,1,3.3E-4]
    self.lat[10] = [1,1,-1.2E-4]
    
    ## Longitude calculation
    self.lon[0] = [1,0,5260.52916]
    self.lon[1] = [1,1,105.94684]
    self.lon[2] = [1,2,2.45656]
    self.lon[3] = [3,0,-0.81885]
    self.lon[4] = [1,3,0.05594]
    self.lon[5] = [3,1,-0.05607]
    self.lon[6] = [0,1,0.01199]
    self.lon[7] = [3,2,-0.00256]
    self.lon[8] = [1,4,0.00128]
    self.lon[9] = [0,0,2.2E-4]
    self.lon[10] = [2,0,-2.2E-4]
    self.lon[11] = [5,0,2.6E-4]

  def toLat(self,rdX,rdY):
    a = 0
    dX = 1E-5 * (rdX - self.RDOriginX)
    dY = 1E-5 * (rdY - self.RDOriginY)

    for i in range(0,11):
      a = a + ( self.lat[i][2] * math.pow(dX, self.lat[i][0]) * math.pow(dY, self.lat[i][1]) )

    return round(self.GpsOriginLat + ( a / 3600 ), 9)

  def toLon(self,rdX,rdY):
    a = 0
    dX = 1E-5 * (rdX - self.RDOriginX)
    dY = 1E-5 * (rdY - self.RDOriginY)
    
    for i in range(0,12):
      a = a + ( self.lon[i][2] * math.pow(dX,self.lon[i][0]) * math.pow(dY, self.lon[i][1]) )

    return round(self.GpsOriginLon + ( a / 3600 ), 9)

  def main():
    converter = Converter()

    ## Test (Rotterdam Centraal)
    print(converter.toLat(91819, 437802))
    print(converter.toLon(91819, 437802))

if __name__ == "__main__":
  main()