[Update] RD coördinaten omzetten naar WGS84 coördinaten

Het volgende stuk code hieronder leek me wel handig te delen, deels omdat ik het vast nog wel vaker nodig ga hebben maar ook omdat anderen er misschien ook wel baat bij hebben uiteraard. De code is geschreven in python maar elke gangbare programmeertaal zal zich er wel voor lenen om iets vergelijkbaars ervan te maken.

import math
class Converter:
  RDOriginX = 155E3
  RDOriginY = 463E3
  GpsOriginLat = 52.1551744
  GpsOriginLon = 5.38720621
  def __init__(self):
    self.lat = []
    self.lon = []
    for i in range(0,11):
      self.lat.insert(i, [])
      self.lon.insert(i, [])
      self.lon.insert(i+1,[])

    ## Latitude calculation
    self.lat[0] = [0,1,3235.65389]
    self.lat[1] = [2,0,-32.58297]
    self.lat[2] = [0,2,-0.2475]
    self.lat[3] = [2,1,-0.84978]
    self.lat[4] = [0,3,-0.0665]
    self.lat[5] = [2,2,-0.01709]
    self.lat[6] = [1,0,-0.00738]
    self.lat[7] = [4,0,0.0053]
    self.lat[8] = [2,3,-3.9E-4]
    self.lat[9] = [4,1,3.3E-4]
    self.lat[10] = [1,1,-1.2E-4]
    
    ## Longitude calculation
    self.lon[0] = [1,0,5260.52916]
    self.lon[1] = [1,1,105.94684]
    self.lon[2] = [1,2,2.45656]
    self.lon[3] = [3,0,-0.81885]
    self.lon[4] = [1,3,0.05594]
    self.lon[5] = [3,1,-0.05607]
    self.lon[6] = [0,1,0.01199]
    self.lon[7] = [3,2,-0.00256]
    self.lon[8] = [1,4,0.00128]
    self.lon[9] = [0,0,2.2E-4]
    self.lon[10] = [2,0,-2.2E-4]
    self.lon[11] = [5,0,2.6E-4]

  def toLat(self,rdX,rdY):
    a = 0
    dX = 1E-5 * (rdX - self.RDOriginX)
    dY = 1E-5 * (rdY - self.RDOriginY)

    for i in range(0,11):
      a = a + ( self.lat[i][2] * math.pow(dX, self.lat[i][0]) * math.pow(dY, self.lat[i][1]) )

    return round(self.GpsOriginLat + ( a / 3600 ), 9)

  def toLon(self,rdX,rdY):
    a = 0
    dX = 1E-5 * (rdX - self.RDOriginX)
    dY = 1E-5 * (rdY - self.RDOriginY)
    
    for i in range(0,12):
      a = a + ( self.lon[i][2] * math.pow(dX,self.lon[i][0]) * math.pow(dY, self.lon[i][1]) )

    return round(self.GpsOriginLon + ( a / 3600 ), 9)

  def main():
    converter = Converter()

    ## Test (Rotterdam Centraal)
    print(converter.toLat(91819, 437802))
    print(converter.toLon(91819, 437802))

if __name__ == "__main__":
  main()

Update

Iets nettere en uitgebreidere versie met twee weg conversie. Inclusief bronvermelding.

# Formules voor benadering zijn gebaseerd op http://www.dekoepel.nl/pdf/Transformatieformules.pdf
# Bovenstaande link werkt helaas niet meer, daar Stiching de Koepel opgeheven is. Backup link: http://media.thomasv.nl/2015/07/Transformatieformules.pdf

class RDWGSConverter:

  X0   = 155000
  Y0   = 463000
  phi0  = 52.15517440
  lam0  = 5.38720621

  def fromRdToWgs( self, coords ):

    Kp = [0,2,0,2,0,2,1,4,2,4,1]
    Kq = [1,0,2,1,3,2,0,0,3,1,1]
    Kpq = [3235.65389,-32.58297,-0.24750,-0.84978,-0.06550,-0.01709,-0.00738,0.00530,-0.00039,0.00033,-0.00012]

    Lp = [1,1,1,3,1,3,0,3,1,0,2,5]
    Lq = [0,1,2,0,3,1,1,2,4,2,0,0]
    Lpq = [5260.52916,105.94684,2.45656,-0.81885,0.05594,-0.05607,0.01199,-0.00256,0.00128,0.00022,-0.00022,0.00026]

    dX = 1E-5 * ( coords[0] - self.X0 )
    dY = 1E-5 * ( coords[1] - self.Y0 )
    
    phi = 0
    lam = 0

    for k in range(len(Kpq)):
      phi = phi + ( Kpq[k] * dX**Kp[k] * dY**Kq[k] )
    phi = self.phi0 + phi / 3600

    for l in range(len(Lpq)):
      lam = lam + ( Lpq[l] * dX**Lp[l] * dY**Lq[l] )
    lam = self.lam0 + lam / 3600

    return [phi,lam]

  def fromWgsToRd( self, coords ):
    
    Rp = [0,1,2,0,1,3,1,0,2]
    Rq = [1,1,1,3,0,1,3,2,3]
    Rpq = [190094.945,-11832.228,-114.221,-32.391,-0.705,-2.340,-0.608,-0.008,0.148]

    Sp = [1,0,2,1,3,0,2,1,0,1]
    Sq = [0,2,0,2,0,1,2,1,4,4]
    Spq = [309056.544,3638.893,73.077,-157.984,59.788,0.433,-6.439,-0.032,0.092,-0.054]

    dPhi = 0.36 * ( coords[0] - self.phi0 )
    dLam = 0.36 * ( coords[1] - self.lam0 )

    X = 0
    Y = 0

    for r in range( len( Rpq ) ):
      X = X + ( Rpq[r] * dPhi**Rp[r] * dLam**Rq[r] ) 
    X = self.X0 + X

    for s in range( len( Spq ) ):
      Y = Y + ( Spq[s] * dPhi**Sp[s] * dLam**Sq[s] )
    Y = self.Y0 + Y

    return [X,Y]

def main():
  # Rotterdam Centraal Station
  coords = [91819, 437802]
  conv = RDWGSConverter()
  wgsCoords = conv.fromRdToWgs( coords )
  newCoords = conv.fromWgsToRd( wgsCoords )
  # Laat de coordinaten voor conversie en de coordinaten na dubbele conversie op het scherm zien
  # om te bewijzen dat het een benadering betreft. Tot slot worden ook nog de WGS coordinaten weergegeven.
  print( coords, newCoords, wgsCoords )

if __name__ == "__main__":
  main()